Fiskerikaia - kai 1
Fiskerikaia - kai 1: 61.929852, 5.116433