ICT Nord - Kai 1
ICT Nord - Kai 1: 61.939044, 5.122224