ICT Nord - Kai 2
ICT Nord - Kai 2: 61.938685, 5.121243