Fiskerikaia - kai 2
Fiskerikaia - kai 2: 61.930256, 5.118502