Torgkaia South
Torgkaia South: 61.933088, 5.113418