Fiskerikaia - kai 3
Fiskerikaia - kai 3: 61.930967, 5.119509