Fiskerikaia - kai 4
Fiskerikaia - kai 4: 61.931225, 5.119745