Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven § 8 til å gi forskrifter om ferdsel med fritidsfartøy i eget sjøområde, herunder om fart.

Se PDF-vedlegg her.