Styre & Råd

Oversikt over styre- og rådsmedlemmer 2020-2024.

Havnerådet

Per Kjøllesdal Rådets leder Stryn
Sidsel Kongsvik Nestleder Kinn
Bengt Solheim-Olsen Kinn
Tove Lill Refvik Volle Kinn
Sonja Øvre Flo Stryn
Arnar Kvernevik Gloppen

Havnestyret

Kristian Skibenes Styreleder Kinn
Sven Flo Nestleder Stryn
Leif Magne Gil Styremedlem Kinn
Henriette Skår Styremedlem Kinn
Kari Synnøve Muri Styremedlem Stryn
Solveig Lien Gusdal Styremedlem Gloppen