Styre & Råd

Oversikt over styre- og rådsmedlemmer 2020-2024.

Havnerådet

Per Kjøllesdal Rådets leder Stryn
Sidsel Kongsvik Nestleder Kinn
Ola Teigen Kinn
Morten Andreas Hagen Kinn
Torstein Tvinnereim Stryn
Leidulf Gloppestad Gloppen

Havnestyret

Kristian Skibenes Styreleder Kinn
Sven Flo Nestleder Stryn
Leif Magne Gil Styremedlem Kinn
Henriette Skår Styremedlem Kinn
Kari Synnøve Muri Styremedlem Stryn
Solveig Lien Gusdal Styremedlem Gloppen