Statens vegvesen (SVV) skal bygg en barriere mot skipspåkjørselsvern ved Måløybruas midtre bropilar i Kinn kommune, Vestland fylke. Vestre seilingsløp under Måløybrua vil være stengt under hele anleggsperioden. All sjøtrafikk, både nordgående og sørgående, skal bruke...