Nordfjord Havn

Nordfjord Havn IKS administrerer sjøareal på vegne av 3 kommuner i Nordfjord – Kinn (tidligere Vågsøy), Stryn og Gloppen.

Nordfjord Havn IKS koordinerer anløp og legger til rette for trafikken i de respektive havnene og har en 24 timers vakttjeneste slik at båttrafikken til enhver tid kan kontakte havnen for assistanse.

Nordfjord Havn IKS forvalter og drifter hele infrastrukturen i de respektive havnene og er også pliktig til å føre statistikk over gods og vareflyt over kai i Nordfjord. Dette registreres og rapporteres til relevante myndigheter.

Måløy

Ytterst i Nordfjord ligger havnen i Måløy, som er kjennetegnet som Norges fjerde største fiskerihavn. I 2016 ble det landet 210.000 tonn fisk i Måløy.  Havnen bærer preg av den lange tradisjonen innen fiske og mange av bedriftene i Måløy driver innen maritim og marin næring. En stor andel av anløp i Måløy utgjøres av fiske og frakt fartøy.

Nordfjord Havn er medlem i Måløy Maritime Group som er en sammenslutning av 17 bedrifter som opererer innen den maritime industri, deriblant leverandørindustrien som leverer alle typer tjenester til fiskeflåten.

Stryn

Innerst i Nordfjord ligger Stryn kommune og cruisehavnen OldenLoen. OldenLoen er Norges syvende største cruisedestinasjon i Norge med ca. 100 anløp av cruiseskip fra hele verden hvert år. I 2017 besøkte 360000 mennesker Nordfjord fra et cruiseskip som la til kai i Olden eller Loen.

Nytt av året i 2017 var åpningen av tenderkaien i Loen – rett nedenfor resepsjonsområdet til Loen Skylift. Så langt har xx antall båter benyttet seg av tenderkaien, som tillater at flere båter kan komme til indre Nordfjord samtidig uten at det blir trangt.

Gloppen

Gloppen er en kommune med stor aktivitet innen jordbruk og den sjørelaterte aktiviteten i Gloppen utgjøres derfor i stor grad av kraftforleveranser til bøndene i området. Men også andre næringer genererer aktivitet over kai, så som utskiping av stein fra steinbrudd og fra trelastindustri i området. I tillegg til dette er det også lagt til rette for cruise anløp i Gloppen med anker posisjon med tenderløsning for cruiseskip.