Våre havner

Nordfjord Havn IKS administrerer sjøareal på vegne av 4 kommuner i Nordfjord – Vågsøy, Selje, Gloppen og Stryn.