Tiltak i sjø

Nordfjord Havn IKS forvalter ansvaret for sjøområdene i Kinn (tidligere Vågsøy), Stryn og Gloppen kommune.

Tiltak som krever tillatelse fra Nordfjord Havn IKS:

Tiltak i sjø som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i et sjøområde krever tillatelse, jfr. Havne- og farvannsloven § 14.

Eksempler på tiltak

Bygging, graving, utfylling, utlegging av sjøledning, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace eller annet. Tiltaket kan være varig eller midlertidig.