Fiskeri

Fiskeri har vært og er fremdeles en betydelig næring i Nordfjord, spesielt i ytre Nordfjord. Havnen i Måløy ligger perfekt plassert på den nord-sørgående skipsleden langs Norges kyst. Havnebassenget ligger godt skjermet for vind og vær og storhavet utenfor.
Foto: Nordfjord Havn
Havnen i Måløy teller 1,5 km med kaier tilgjengelig for fiskeflåten og Måløy er fortsatt 4. største fiskerihavn i Norge og tar imot 210.000 tonn med fisk i året (tall for 2016).

Måløy er bygget opp av fiskeri og man vet betydningen av at fiskebåtene kommer seg fort på havet igjen etter lossing og service. Derfor er effektivitet og god service noe man setter høyt i Måløy. Og kjennetegnet for Måløy som fiskerihavn er man har et serviceapparat for fiskeflåten som er tilgjengelig døgnet rundt.