Hamnerådets medlemmer innkallast til hamnerådsmøte.

Det er eit ynskje frå Hamnerådsleiar med eit fysisk oppmøte.
Er det grunnar for at ein ikkje kan stille fysisk er teams eit alternativ.

Dato: Fredag d. 21.06.2024
Tid:  Kl.10:00 – 13:00
Stad: Hamne kontoret, Torget Måløy

Lenker til innkalling og innstilling: