Statens vegvesen (SVV) skal bygg en barriere mot skipspåkjørselsvern ved Måløybruas midtre
bropilar i Kinn kommune, Vestland fylke. Vestre seilingsløp under Måløybrua vil være stengt under
hele anleggsperioden. All sjøtrafikk, både nordgående og sørgående, skal bruke østre seilingsløp.
Tidsrom for stenging av vestre seilingsløp er 14. september 2022 kl. 20:00 til 31. desember 2022 kl.
23:59 (GTM+1).

Kinn sjøtrafikksentral (VTS) vil overvåke og regulere skipstrafikk over 24 meter – i samsvar med § 13 i
havne- og farvannsloven. Kinn VTS har VHF arbeidskanal 18.
I tillegg bli det døgnkontinuerlig vakthold (Holberg Shipping)= med lyttevakt og vaktbåten M/S
Skalmen for alle sjøfarende.

Telefon: +47 919 08 552
Radio: VHF kanal 16 (bruk «bruvakt Måløy» ved oppkalling)

Statens vegvesen skal etablere skipspåkjørselsvern ved bropilaren i Måløybruas vestre seilingsløp i
perioden 14.09.22 til 31.12.22. I farleden vil det pågå undervannsarbeid med dykkere i vann,
utdypning med graving, sprenging og støpning av fundament.

Sjøfarende som planlegger seilas under Måløybrua oppfordres til å:

  • Sette seg godt inn i endringene før seilas
  • Ta kontakt med vakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt
    rute
  • Lytte aktivt på kanal 16
  • Vise stor aktsomhet under seilasen
  • Følge Kystverket på https://www.facebook.com/Maaloybrua for viktige oppdateringer om arbeid
    og seilingsmønster.

Ved spørsmål ta kontakt med brovakta på telefon +47 919 08 552 eller VHF kanal 16.

Kystverket har ikke mulighet for svare ut spørsmål på https://www.facebook.com/Maaloybrua.

Endret sjømerking i anleggsperioden Ny midlertidig merkeplan – gjelder fra 14. september kl. 20:00
til 31. desember 2022 kl.23:59 (lokal tid).

Hurtigbåtmerker (HIB) og senterled lys i østre løp blir rundtlysende og får lyskarakteren «fast lys» og periode «fast lys».

Alle navigasjonsinnretninger i vestre løp slukkes, i tillegg legges det ut gule spesial lysbøyer med lyskarakteren «Oc Y 2s» og periode «1,25 + 0,75» nord og sør for vestre løp for å signalisere at løpet er stengt.

Statens vegvesen planlegger ny stengeperioden våren 2023 for å fullføre arbeidet.